İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hakkından doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir.

Bu kapsamda Söbe Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işe iade davaları, iş akdinin feshedilmesinden doğan alacak davaları,(kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin ücreti, maaş alacağı v.b.), sigortalılığın tespiti davaları, sosyal sigorta davaları yanında, iş sözleşmesinin denetim ve uygulanması,  iş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşemeye uygun fesih denetiminin gerçekleştirilmesi, iş hukuku alanında gereken ibraname ve ihtarnamelerin düzenlenmesi, işverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksiklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi, işverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, TİS(Toplu İş Sözleşmesi) incelemesi yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi alanlarında da dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu departmanda diğer departmanlarımızda olduğu gibi Söbe Hukuk Bürosu müvekkillerinin haklarının en iyi şekilde temini ve müdafaası maksadıyla, müvekkillerinin açtığı ve açacağı davalar ile müvekkillerine karşı açılmış veya açılacak davaları alanında uzman avukatları ile müvekkilleri lehine en etkin ve nitelikli sonuçlar elde etmektedir.