Eşya Hukuku

Banner

Eşya Hukuku Medenin Kanun 4.kitapta yer almakta ve düzenlenmektedir. Eşya hukuku genel olarak eşya(menkul ve gayrimenkul) hakkında hukuki düzenlemeleri içermekte olup, bu hukuk dalının da adıdır. Bu bağlamda eşya hakkında, mülkiyet, irtifaklar ve zilyetlik gibi temel unsurları içermektedir. Borçlar hukuku ile ilişkilendirildiğinde, günümüz hukuki uyuşmazlıklarının bir çoğu eşya hukuku ile ilgilidir. İpotek alacakları, tapu tescil davaları, haksız işgal ve müdahalenin giderilmesi, intifa hakkı, geçit hakkı davaları ve diğer benzeri eşya mülkiyeti ile ilgili davalar eşya hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Hukuk dünyamız için son derece önemli ve teknik bilgi gerektiren bir dal olan eşya hukuku, bir çok dava türü ile avukatlık mesleği açısından da önem arz etmektedir.