Aile Hukuku

Aile en basit tabiri ile toplumun en küçük ve en temel birimidir. Sahip olduğumuz medeniyet mirası içinde aile kurumu öncü ve belirleyici bir değere sahiptir. Toplumumuzun en önemli yapı taşlarından Aile, hukuk dünyamızca da korunan bir olgudur. Milletleri, toplumları oluşturan yapının ilk tuğlası, ailedir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük örgütlenmedir. Aile Hukuku’nun ilgilileri de temel olarak Anne, Baba ve çocuklardır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, evlenme ehliyeti, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Birçok toplumda ailenin temelini evlilik oluşturur. Hemen bütün ülkelerde ailenin kurulması ve aile birliğinin bozulması yasalarla düzenlenmiştir. Evliliğin hukuken sona ermesi başka hukuki sonuçlar da doğurmaktadır. Çocukların velayet durumu, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, nafaka talepleri ve nafakaların ödenmesi boşanmadan sonraki olası hukuki sonuçlardır.

Aile Hukuku’da aynı ceza hukuku gibi özel uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Kişilerin belkide tüm hayatını boyunca kendilerine uygulanacak hukuki sonuçlar Aile Mahkemelerinde belirlenir. Bu durumda uzman kişilerden alınan hukuki yardım ile eşler arasındaki evliliğin sona ermesi ve buna bağlı hukuki sonuçlar (nafaka,mal rejiminin tasfiyesi ve çocukların durumu) pişmanlık yaratmayacak ve bundan sonraki hayatını olumsuz yönde etkilemeyecek yönde olmalıdır.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, genel olarak, eşlerin boşanma sonrası evlilik boyunca elde ettikleri maddi değer ihtiva eden malların paylaşılmasıdır. Özel ihtisas gerektiren bu hukuki kurum, genelde boşanma davasından sonra eşler arasındaki bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple son yıllarda evlilik öncesinde eşler evlilik sözleşmesi yapmaktadırlar. Evlilik sözleşmesi, ailelerin hayatlarını gerek evlilik süresince gerekse boşanma aşamasında etkilediği için önemle ve dikkatle hazırlanmalıdır.

Aile Hukuku uygulamasında karşımıza çıkan bir diğer önemli uygulama da, anlaşmalı boşanma protokolüdür. Eşler bazen evliliğin hemen bitmesini isterler ve gerek mal rejiminin tasfiyesinde, gerek nafaka ve çocukların durumu konusunda anlaşabilirler. Bu durumda etkin hukuki yardım alarak, boşanma ile birlikte hazırlanacak protokolün yapılması süreci ve dava süreci hızlı ve etkin bir şekilde sona erdirebilirler.

Söbe Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak, özel ihtisas ve uzmanlık gerektiren Aile Hukuku’na ilişkin davalarda edinilen tecrübelerimizle, hukuki danışmanlık ve dava işlerini özel ilgi ve dikkatle gerçekleştirmekteyiz.