DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE SON DURUM

Bilindiği üzere 2019 yılının sonunda Değerli Konut Vergisi vergi sistemimize dahil olmuştu. Bu vergi ile ilgili bir takım hukuki tartışmalar ve Anayasa’ya aykırılığı tartışılırken  14 Şubat 2020 tarih ve 7221 sayılı yasa ile bir takım değişiklikler ve güncellemeler getirilmiştir. Buna göre;

–       Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemelerin dikkate alınması uygulanmasına son verilmektedir. Bunun yerine belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.

–       Gelir durumuna bakmaksızın Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,  birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, Değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı ve  Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mesken nitelikli taşınmazları  muafiyet kapsamına alınmaktadır.

–       Verginin tarifesi değişmiş olup, 5-7,5 milyon TL arasında değere sahip konutların 5 milyonu aşan kısmı üzerinden binde 3; 7,5 – 10 milyon TL arasında değere sahip konutların 7,5 milyon TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6; 10 milyondan fazla değere sahip konutların 10 milyon TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergi hesaplanacaktır.

–       Kanunun 19. maddesiyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 24 üncü madde ile değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlaması, 2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmemesi, vergi tahakkuk ettirilmemesi öngörülmektedir.

Saygılarımla.