Arabuluculuk Hizmetimiz Hakkında.

Bilindiği gibi Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardır uygulanan Arabuluculuk kurumu, artık ülkemizde de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu ise, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar. Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz. Arabuluculuk, tarafların mahkemede dava açarak uzun sürede ve daha maliyetli olarak çözümlemeye çalıştığı uyuşmazlıkları, dostane bir yol ile, karşı taraflar hasım olmadan, daha az maliyetle ve hızlı bir şekilde çözümünü amaçlamaktadır. Arabuluculukta tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir. Uyuşmazlık anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Bu bağlamda 2018 yılı itibariyle Söbe Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimize Söbe Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi ismi ile ve arabuluculuk hizmeti de vererek devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Arabulucu Avukat Cenk Söbe

Tanımların Kaynağı: Arabuluculuk Daire Başkanlığı intenet sitesi