• Osmaniye Mahallesi, Kireç ocağı sok. Hayriye Apt. No:18 Daire:21 Bakırköy/İSTANBUL

Services Offered

[themex_services icon_size=”” icon_color=”” title_color=”” desc_color=”” extra_class=””]
[themex_services_item column=”3″ title=”Ceza Hukuku” faicon=”legal” btn_text=”Detaylı Bilgi” button_url=”http://sobehukuk.com/ceza-hukuku/” button_style=”transparent” button_size=”default” target=”_self” animation_type=”none” animation_delay=”500″]Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde Sulh Ceza Hakimliği Sorgusu, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemesi Davaları, Askeri Ceza Davaları, İcra Ceza Davaları başta olmak üzere ceza alanında her türlü hukuki hizmet verilmektedir[/themex_services_item]
[themex_services_item column=”3″ title=”İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” faicon=”wrench” btn_text=”Detaylı Bilgi” button_url=”http://sobehukuk.com/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku-2/” button_style=”transparent” button_size=”default” target=”_self” animation_type=”none” animation_delay=”500″]Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hakkından doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir.
[/themex_services_item]
[themex_services_item column=”3″ title=”Aile Hukuku” faicon=”users” btn_text=”Detaylı Bilgi” button_url=”http://sobehukuk.com/aile-hukuku/” button_style=”transparent” button_size=”default” target=”_self” animation_type=”none” animation_delay=”500″]Aile en basit tabiri ile toplumun en küçük ve en temel birimidir. Sahip olduğumuz medeniyet mirası içinde aile kurumu öncü ve belirleyici bir değere sahiptir. Toplumumuzun en önemli yapı taşlarından Aile, hukuk dünyamızca da korunan bir olgudur. Milletleri, toplumları oluşturan yapının ilk tuğlası, ailedir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük örgütlenmedir. Aile Hukuku’nun ilgilileri de temel olarak Anne, Baba ve çocuklardır.
[/themex_services_item]
[themex_services_item column=”3″ title=”İcra ve İflas Hukuku” faicon=”usd” btn_text=”Detaylı Bilgi” button_url=”http://sobehukuk.com/icra-ve-iflas-hukuku/” button_style=”transparent” button_size=”default” target=”_self” animation_type=”none” animation_delay=”500″]İcra ve İflas Hukuku, tüm alacakların tahsil edilmesinin konu edildiği hukuk dalıdır.Bu alacaklar, herhangi bir kombiyo senedine dayanacağı gibi adi yada ticari alacak şeklinde de olabilir. Mahkeme tarafından karar verilmiş ilamların icrası da icra ve iflas hukukunun konuları arasındadır.İcra ve İflas hukunun bu genel konuları dışında, rehnin paraya çevrilmesi, ipotek konulması ve çözülmesi, iflas davaları ve iflas takipleri, çocuk teslimi v.b. konuları da düzenlemektedir.
[/themex_services_item]
[/themex_services]